Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönemdeki ikiz çocukların alıcı dil gelişimlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı1, Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı okul öncesi dönemdeki çocukların alıcı dil gelişimlerinin ikizlik durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde ikiz çocuklar ile ikiz olmayan çocukların ve tek yumurta ikizleri ile çift yumurta ikizlerinin alıcı dil gelişimleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İlişkisel tarama modelindeki araştırmanın çalışma  grubu 2010- 2011 bahar yarıyılı ve 2011-2012 güz yarıyılında Konya merkez ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumuna devam eden ve normal gelişim gösteren 62 ikiz (31 çift ikiz) ve 62 ikiz olmayan olmak üzere 124 çocuktan oluşmaktadır.Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Peabody Resim Kelime Testi” kullanılmıştır. Verilerin analizin de “t testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi dönemdeki çocukların alıcı dil gelişimlerinin ikizlik durumlarına (ikiz çocuk ikiz olmayan çocuk, tek yumurta ikizi çift yumurta ikizi) göre farklılaşmadığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to determine whether the receptive language development of preschool age children differs or not depending on the status of the twins. Within the framework of this general purpose, receptive language development of non twins, twins and monozygotic twins and dizygotic twins were examined comparatively. Working group of this relational screening model study was composed of 124 children including 62 twins (31 twin pairs) and 62 non twins that attended preschool education institutions in central districts of Konya during fall semester of 2010-2011 and spring semester of 2011-2012 and showed normal develop ment. Personal Information Form and Peabody Picture Vocabulary Test” was used as data collection tool and t test was used for the analysis of the data. As a result of the research receptive language development of pre school age children was found not to differ depending on twin status (twins, non twins, monozygotic and dizygotic twins).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :