Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

La fontaine’in fabllarında güçlü-zayıf ilişkisi

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Masal, hikâye, roman, fabl, tekerleme vb. gibi edebiyat ürünleri, çocuklara verilen eğitimin başarıya ulaşmasında etkili olan önemli araçlardandır. Bunlar arasında fabllar kısa, özlü ve manzum olmaları, açıkça bir ahlak dersi vermeleri bakımından özellikle kişilerin bireysel ve sosyal gelişimde önemli bir yer tutmaktadır. Edebî bir tür olarak fabllar, toplumun benimsediği değerleri ya da karşı olduğu tutum ve davranışları konu edinirler. İnsanları sembolize eden hayvanlar üzerinden eleştirilere yer verilerek okurların birtakım evrensel değerleri kazanması ve onların gerçek yaşama hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada La Fontaine'in fabllarında -toplumda kişilerin ilişkilerini şekillendiren önemli unsurlardan olan- güçlü-zayıf ilişkisi ele alınmaktadır. Bu kavramları temsil eden hayvanlar, bu hayvanların diğer özellikleri, güç unsurunun kaynağı ve bunlar üzerinden verilen dersler ortaya konulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Literary Works such as tale, story, novel, fabl, nursery rhyme are important tools which affect on succeed of children training. Among these fabl has an important role on especially individual and social development of persons due to being sententious, poetical and moralizing clearly. The subjects of fabls as a literary type are the values that society adopts or the opposed behaviors and attitudes. It is aimed readers to gain some universal values and prepare them to real life via criticising animals who are symbolysing people. In this study, the relation between strong and weak, which is one of the important elements that structure the relations of persons in the society, is being discussed. The animals that represent these concepts, other characteristics of these animals, the source of strength element and the life lessons which are thaught thruogh them are presented.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :