Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halkla ilişkilerde kamuyu bilgilendirme modeli: konya örneğinde 4+4+4 eğitim sistemine yönelik bir saha araştırması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

 

Kamu kurumlarının veya şirketlerin çıkarı adına, doğrulukla ve açıkça, basına ve

halka değeri olan ve onları ilgilendiren konularda anında ve doğru enformasyon sağlamak olarak tanımlanan halkla ilişkiler; günümüzde kuruluşların olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Özellikle kamu kuruluşları kamuyu bilgilendirme modeli çerçevesinde, almış oldukları kararları halka aktarmada, onları bilgilendirmede ve ikna etmede halkla ilişkilerden yoğun şekilde yararlanmaktadırlar. Bu çalışmada Ülkemizdeki halkla ilişkiler uygulamalarının boyutunu ve işlevselliğini araştırmak amacıyla, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2012 2013 eğitim öğretim yılının başında uygulamaya koyduğu 4+4+4 eğitim sistemi, kamuyu bilgilendirme modeli çerçevesinde incelenmiştir. Saha araştırması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaların hedef kitleler üzerindeki etki düzeyleri Konya örneğinde seçilen 462 kişiden elde edilen verilerle ortaya konulmuştur.  Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların büyük çoğunluğu Türkiye’nin eğitim sistemini başarısız bulmakta ve yeni eğitim sistemi hakkında yeterince bilgilendirilmediklerine inanmaktadırlar.

Özet İngilizce :

Public relations, described as to provide information rightly and instantly for the press and public on behalf of public instutions or companies about the subjects they are
interested in or valuable for them, is one of the sine qua non of the organizations today.  Especially with in the framework of public information model, public instutions benefit  intensively from the public relations to transfer the decisons taken, to inform and to convice  the public.  In this study, education system 4+4+4  put in practice in the education year of 2012   2013 by Turkish Ministry of Education , was examined in the framework of public information model to investigate the functionality and application dimensions in our country. In the rese  arch used field survey method, the effect levels of practices of Turkish Ministry of Education on  target groups were put forward by data obtained from 462 people selected from the case of  Konya. According the results of research, the majority of the participants found  Turkish Education System failed and  believed that they were not informed sufficently about the new education system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :