Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erzurumlu mustafa darîr, yüz hadis yüz hikâye’si ve yeni nüshaları

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları1, Tuzla Üniversitesi, Felsefe Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü2
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihî Oğuz Türkçesinin önemli müelliflerinden Erzurumlu Mustafa Darîr, yaşadığı dönem olan 14. yüzyılda ünü Anadolu dışına taşarak Memlûk coğrafyasına ulaşmış sıra dışı bir şahsiyettir. Onun dili, klasik beylikler dönemi dili olan Eski Anadolu Türkçesidir. Ancak söyleyişinde, yetiştiği Doğu Anadolu bölgesinin etkisiyle yer yer Azeri ağzının; olgunluk döneminde gittiği Mısır-Suriye bölgesinin etkisiyle de Memlûk Türkçesinin izleri vardır. Aynı zamanda Darîr, yazdığı eserleriyle Memlûk- Kıpçak Türkçesinin Oğuzcalaşmasını sağlayan ilk ediplerimizdendir. Onun Yüz Hadis Yüz Hikâye adlı eseri ise yaşlılık döneminde kaleme aldığı son kitabıdır. Eser, yüz hadis derlemesi olarak Türkçe yazılmış ilk kitaptır. Yüz Hadis Yüz Hikâye, Osmanlı coğrafyasında yüzyıllarca sevilerek okunmuş; kendinden sonra bu alanda yazılmış kitaplara kaynaklık etmiştir. Eserin şu ana kadar 12 nüshası bilinmekteydi. Biz gerek yurt içinde gerek yurt dışında tespit ettiğimiz yeni nüshalarıyla bu sayıyı 20'ye çıkarmış bulunuyoruz.

Özet İngilizce :

Mustafa Darir from Erzurum is one of the great authors of Historical Oghuz Turkish and his reputation reached from Anatolia to Memluk geography at the fourteenth century. His language is old Anatolian Turkish known as language of the period of classical rank of a ruler. However, there is the effect of Azerbaijani and Memluk Turkish at his pronunciation. Also, in respect to his written works, in which Memluk-Kipchak Turkish is resembled Oghuz Turkish, Darir is the one of the first scholars of our literature. His works as called" Yüz Hadis Yüz Hikâye" is his last book written at his old age. This book had been read for centuries at the Ottoman geography and become a perfect source for the books written after it. Until now, twelve copy of this book were known. In this study, we discovered new copies of this book available either in Turkey or in foreign countries and the number of the copies reached twenty.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :