Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dîvânu lugâti’t-türk’te yer alan “münğüz münğüz” oyunu’nun sosyal bilgiler öğretimine uyarlanması: örnek bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Ü., Kâzım Karabekir Eğitim Fak., Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD1, Kâzım Karabekir Eğitim Fak., Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD2
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin gelişiminde oyunun önemli bir yeri vardır. Eğitimde konuların eğitici ve eğlendirici oyunlarla desteklenerek işlenmesi, hedeflere daha kolay ulaşılmasını, etkili ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlayabilir. Aynı zamanda oyunlar, öğrencilerin başkalarının görüşlerine saygı duyma, sevgi ve hoşgörü gösterme ve empati kurma gibi duyuşsal becerilerinin gelişimine de katkıda bulunabilir. Öğrenciler, oyun oynarken kas ve duyu organlarının koordinasyonlu bir şekilde çalışmasını

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Games have an important place in cognitive, affective and psychmotor development of children. In terms of education, using enjoyable games as a supporter, makes subject more attractive and it becomes easy to reach goals and learning becomes more permanent. Concurrently, games may contribute to childrens affective skills like respecting to others, showing sympathy and tolerance. While playing games children may do some activities that reguires muscular coordination. And this also helps their development of psychmotor skills.The aim of this study is to adapt an old Turkish game called Müngüz Müngüz that takes place in ‘’ Dîvânu Lugati’t Turk’’ into subjects of social sciences. In accordance with this purpose, after making a short brief about the place of games in education and game called Müngüz Müngüz, sample practises, results and suggestions mentioned. Game called Müngüz Müngüz adapted by paying regard to the original form of with the available information in ‘Dîvânu Lugati’t Turk’. Study has a qualitative feature and data collected by literarure review and analysing document.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :