Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2011 chp seçim reklamları bağlamında siyasal reklâmcılığın izleyiciler üzerindeki etkilerine yönelik alımlama analizi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü1, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik ABD2
Görüntülenme :
245
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 2011 Genel Seçimleri sürecinde televizyon kanallarında yayınlanan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait siyasi reklamların izleyiciler üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu alımlama analizi yöntemiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. İzleyicilerin medya metinlerine yönelik nasıl bir duruş sergiledikleri, Stuart Hall'ün "Kodlama- Kodaçımlama" yönteminden hareketle incelenmiştir. Hall, izleyicilerin medya iletileri karşısında pasif olmadığını, aksine aktif davrandığını ifade etmiştir. Alıcı kitlenin üç farklı okuma biçimi sergilediğini söyleyen Hall, bu okuma biçimlerini baskın-hegemonik, müzakereci ve muhalif okuma olarak belirlemiştir. Çalışmada CHP'ye ait 7 reklam filminin etkileri farklı yaş, cinsiyet, sınıfsal konum, eğitim düzeyinden 14 kişi üzerinde derinlemesine görüşmeler yapılarak analiz edilmiştir. Alınan cevaplar Hall'ün ortaya koyduğu farklı okuma biçimlerine göre irdelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study seeks to reveal effects of political TV adverts CHP (Republican People's Party) used in 2011 General Elections campaign on viewers using reception analysis method. Using "Encoding-Decoding" method developed by Stuart Hall how viewers approach to media texts was examined. Hall states that viewers are not passive receivers of media messages but they have an active role in the process. Hall who argues that receivers mass exhibit three different reading patterns identified them as dominant-hegemonic, negotiated and globally contrary. In this study, effects of 7 political adverts by CHP were analyzed with profound interviews with 14 people from different age, gender, socioeconomic and education level. The responds were analyzed according to different reading patterns introduced by Hall.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :