Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk İletişim Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir statü tüketimi göstergesi olarak iphone markalı akıllı telefon algısı: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada ve Türkiye'de mobil medya uygulamalarına paralel olarak akıllı telefon kullanımı da hızla artmaktadır. Akıllı telefonların Türkiye'de özellikle genç kullanıcılar arasındaki yaygınlığına rağmen, ürünlerin algılanması farklılaşabilmektedir. Bu çalışmada, günümüzde dijital çağın yeni statü sembollerinden biri olma özelliğiyle diğer markalardan farklılaşan iPhone marka akıllı telefonların, örnek kitle kabul edilen üniversite gençliği tarafından bir statü tüketimi olarak nasıl algılandığını ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Çalışmada elde edilen verilerin analizi yapılarak, örneklem gruplarının sosyo-demografik değişkenlere göre dağılımları ve bu değişkenlerin gruplar arasında fark yaratıp yaratmadığı incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, iPhone sahibi olan kullanıcılar ile olmayanlar arasında statü tüketimi eğilimi bağlamında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir

Özet İngilizce :

The rate of smartphone usage has increased rapidly due to the mobile media applications in the world and Turkey. Despite this extensiveness of smartphones, especially among young users, perception of products can vary. This study seeks to explore the perception of iPhone in context of the status consumption -as a brand which distincts from other smartphones with its symbolizing function of digital age today- by involving only the university youth as the sample mass. The groups' distribution according to socio-demographic variables and whether these variables make differences between the groups are examined. At the end of the analysis, it is determined that there are remarkable differences in terms of status consumption tendencies between the ones who are iPhone owners and the ones who are not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :