Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 77

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve kamu hizmetlerinde etkinlik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı1
Görüntülenme :
363
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde kamu hizmetlerinde etkinliğin nasıl sağlanabileceği konusunda teoride pek çok yöntem ve yaklaşım geliştirilmiştir. Ancak, bunların çabaya dönüştürülmesinde diğer bir deyişle pratiğe aktarılmasında sosyal, siyasi veya ekonomik sorunlar mevcuttur. Bu sorunları aşabilmek, kamu hizmetlerinde etkinliği, toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaçlarındaki farklılığı dikkate alan bir kamusal hizmet mekanizmasıyla elde edebilmek, böylece sosyal hedeflere ulaşabilmek için ulusal ve uluslararası kuruluşlarca çeşitli kuram, strateji ve yaklaşımlar belirlenmektedir. Günümüzde bunlardan en belirgin olanları ve üzerinde önemle durulanları, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının tüm ana plan ve programlara dahil edilmesi (gender mainstreaming) ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışıdır. Bu çalışmada söz konusu kavramlar incelenmekte ve bu kavramların kamusal hizmet mekanizması ile bağlantısı irdelenmekte, dünya uygulamaları araştırılmakta ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin ülkemiz açısından uygulanabilirliği değerlendirilmektedir. Bu inceleme ve değerlendirmeler, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışı ile kamusal hizmetlerde sağlanabilecek etkinlik arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla beraber bu inceleme ve değerlendirmeler bir gerçeğin daha üzerini aralamaktadır. Bu gerçek; söz konusu anlayışı kadın-erkek eşitliğine dayalı dar bir hareket alanında değil toplumun diğer dezavantajlı unsurlarını da içeren, kamusal hizmetlere vatandaş odaklılığı kazandıran böylece hesap verebilirliği ve performans odaklılığı kamu sektörünün öncelikleri arasına yerleştiren geniş bir bakış açısıyla değerlendirmenin, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışını kuvveden fiile aktarabilmenin en önemli gereklerinden biri olduğudur.

Özet İngilizce :

Nowadays, a lot of answers and approaches have been developed to respond how can provide efficiency in public services. But there are social, political and economic obstacles about converting these answers to effort namely transforming them to the practice. In order to overcome mentioned problems, to attain efficiency in public services taken into account differences of individual needs via a public service of concepts, strategy and approaches are determined by national and international institutions. The most prominent of these are gender equality, gender mainstreaming and gender budgeting at the present time. In this working, concepts in question are be researched and correlation of these concepts with public service mechanism are examined, world implementations are investigated and at last gender budgeting applicability for our domain is evaluated. These researches and evaluations reveal that there is a correlation between gender budgeting and efficiency in public services. In addition gender budgeting should include of not only women-men equality but also the other disadvantages groups of society. So this approach has possession of a large perspective. Thus, quality of the public services will be transformed into citizen oriented management. Accountability and performance based approach will put in public’s priorities owing to this transformation

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :