Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 82

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Savunma, istihbarat ve güvenlik kurumlarında taşınır mal yönetimi ve sayıştay denetimi

Yazar kurumları :
Sayıştay Başdenetçisi1
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Kamuda hesap verilebilir ve saydam bir yapının oluşması adına yapılan yasal düzenleme ve uygulamaya konan bazı yenilikler sonucu mali sistem şeffaflaşmaya başlamıştır. Bu sürecin tamamlayıcısı da kamuda tek dış denetim organı olan Sayıştay tarafından gerçekleştirilecek denetimlerdir. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile kamu kaynağı kullanan tüm birimlerin denetimi, istisna kabul etmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Fakat yapılan mevzuat değişiklikleri ile mali sistemin temel mantığına aykırı bazı istisnalar ortaya konmuştur. Savunma, istihbarat ve güvenlik kurumlarında taşınır yönetimine ilişkin uygulamalar bunların başında gelmektedir. Bu kurumlarda ayrı bir taşınır mal yönetmeliği yürürlüğe konularak, tüm kayıtların ayrıntılı ve şeffaf bir şekilde mali tablolara yansıması güçleştirilmiştir. Getirilen düzenlemelerle eski ayniyat sistemi uygulamaları devam ettirilmiştir. Gerek dış denetime gerekse iç kontrole uygun olmayan bir kayıt ve muhasebe sistemi oluşturan bu tür uygulamaların mali tabloların güvenirliği ve doğruluğu hakkında Sayıştay görüşü oluşturulurken önemli bir risk alanı olarak ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Özet İngilizce :

Financial system has started to become transparent as a result of some new arrangements and regulations aiming at forming an accountable and transparent structure in the public sector. The essential component of this process is the audit by Turkish Court of Accounts (TCA), which is the sole external audit body in public sector. Audit of all entities using public resources, without any exemptions, is regulated in the Financial system has started to become transparent as a result of some new arrangements and regulations aiming at forming an accountable and transparent structure in the public sector. The essential component of this process is the audit by Turkish Court of Accounts (TCA), which is the sole external audit body in public sector. Audit of all entities using public resources, without any exemptions, is regulated in the Law no: 6085 on Turkish Court of Accounts. However, through legislative amendments, a number of exemptions have been granted, which conflict with the basic logic of the financial system. Exemptions to movable property management in defense, intelligence and security institutions are the primary ones. It has rendered more difficult to reflect all records on financial statements in a detailed and transparent manner as a separate regulation on movable property management was approved specifically for these institution. With this regulation, the old system related to property management has remained in operation. It is evident that these arrangements, which set forth a record and accounting systems that do not fit for the external audit and internal control purposes, will constitute a significant risk area while providing a TCA opinion on the true and fair view of the financial statements.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :