Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 69

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mahalli idarelerde performans yönetimi ve riskleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sayıştay Denetçisi1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz toplumlarının sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimleri ile birlikte sosyal devlet ilkesini benimseyen devletlerde hizmet yararlanıcıları olarak vatandaşların kamu kesiminden talepleri giderek artmıştır. Bu artışa paralel olarak hizmet sunan kamu kurumlarının kaynak kullanımları da artmıştır. Bu itibarla, sınırlı kaynaklar sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kalmış, bu yüzden mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanmak amacıyla yeni yönetim arayışları içerisine girilmiştir. Dolayısıyla stratejik planlama, kalite yönetimi, performans yönetimi gibi daha çok özel sektör tarafından kullanılan yönetim yaklaşımları artık kamu sektöründe de kullanılır hale gelmiş ve konjonktürel zorunlulukların getirdiği özel sektör kaynaklı performans yönetimi anlayışı gerekli yasal düzenlemelerle birlikte kamu kesimi yönetim anlayışına dahil olmuştur. Türkiye’de özellikle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat düzenlemeleri ile performans yönetimi yasal çerçeveye alınmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :