Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 85

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde iç kontrol sistemine genel bakış

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi1, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu2
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmalarını ve bu hedeflere ulaşılacağına makul ölçüde güven duyulmasını sağlamaya yönelik olarak oluşturulan usul ve yöntemler bütünü iç kontrol sistemi olarak tanımlanır. Herhangi bir işletmedeki iç kontrol sisteminin başlıca amaçları; işletmenin varlıklarını korumak, bilgilerin doğruluk ve güvenilirliliğini sağlamak, işletme faaliyetlerinin politikalara, planlara, prosedürlere, yasalara ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak, kaynakların ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak ve belirlenmiş hedeflere ulaşılmasını sağlamak, olarak belirtilebilir. İç kontrol sistemi, uluslararası denetim standartları başta olmak üzere, çok çeşitli ulusal ve uluslararası standartların ve düzenlemelerin içinde yer bulmuştur. Bu çalışmada, iç kontrol sistemi çeşitli yönleri ve alt bileşenleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınmış, iç kontrol sistemine ilişkin belli başlı ulusal ve uluslararası standartlar ve düzenlemeler incelenmeye çalışılmıştır.i

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The methods and procedures designed to help company to reach its objectives effectively and to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives are defined as internal control system. Main aims of internal control system in any company can be stated as: to secure assets of the company; to provide the accuracy and reliability of financial information; to ensure compliance of company's operations with the plans, procedures, laws and regulations; to ensure economic and efficient use of resources and finally to help reach pre-specified objectives. Internal control system is included in a variety of national and international standards and arrangements, particularly in the international auditing standards. In this study, internal control system together with its various dimensions and subcomponents is comparatively discussed; major national and international standards and regulations on internal control system are analyzed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :