Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 79

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birleşmiş milletler ortak teftiş birimi’nde reformun gerekliliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Birleşmiş Milletler (BM) sistemi, üye devletlerin egemenlik yetkilerini korumaları üzerine kurulu olduğundan, devletlerin kurumsal süreçler üzerinde etkili olmaları, bir denetim organı olarak Ortak Teftiş Birimi'nin (OTB) işleyişinde aksaklıklara neden olmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu aksaklıkları gidermek üzere OTB'nin oluşumu, işleyişi ve tavsiyelerinin uygulanmasında reform önerileri getirilmektedir. İlk olarak, OTB'nin oluşumunda bir Danışma Kurulu'nun görevlendirilmesi, devletlerin etkisini azaltarak nitelikli üye seçimini kolaylaştırabilecektir. İkinci olarak, soruşturma işlevinin güçlendirilmesi, OTB'yi örgüt yönetimleri karşısında destekleyerek; BM denetim organları arasında işbirliğinin kurumsallaştırılması ise, olası işlev tekrarlarını önleyerek, OTB'nin yetki kapsamını ve işlevini belirginleştirebilecektir. Üçüncü olarak, katılımcı örgütlerin OTB tavsiyelerini karara bağlamaları için öngörülen sürenin kısaltılması ve BM Genel Sekreterliği'ndeki bir birimin uygulamayı izlemekle görevlendirilmesi, OTB tavsiyelerinin uygulanmasını kolaylaştırabilecektir.

Özet İngilizce :

Since the United Nations (UN) system is such an organization within which the member states retain most of their jurisdiction, the whole institutional process is under state control, with the result that the Joint Inspection Unit (JIU), the unique external oversight body of the system, is adversely affected. In order to sideline those deficiencies, the article makes suggestions on reforming the formation and functioning of the JIU as well as on strengthening weak compliance of its recommendations. Firstly, establishment of an advisory body, through reducing state influence, could contribute to improving the election of qualified inspectors. Secondly, strengthhening the investigative function and institutionalization of cooperation with various oversight bodies within the UN system could provide support for the JIU and help clarify the scope of the JIU's mandate in its relations with the administration. Thirdly, shortening the period for considering the JIU recommendations by the legislative bodies of the participating organizations and entrusting a department under the UN Secretary- General with monitoring the implementation process could further strengthen the follow-up system on JIU recommendations.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :