Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 77

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir yönetim fonksiyonu olarak iç denetim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sayıştay Uzman Denetçisi1
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

“Yönetim” kavramı olarak “bir örgüt yönetimi”nin ifade edildiği organizasyonlarda yönetim fonksiyonu kapsamında yapılan denetimden maksat iç denetimdir. Örgüt yönetiminin sorumluluğunda olan iç denetim, örgüt içerisinde oluşturulan kontrol (iç kontrol) ortamının etkinliğinin belirlenmesinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İç denetim faaliyeti, bilinen klasik denetim çalışmalarının yanında danışmanlık hizmetlerini de kapsamaktadır. Yönetimin beş temel fonksiyonundan birisi olan iç denetim, rekabetin yoğunlaştığı ve risklerin sürekli arttığı günümüz dünyasında örgütlerin güçlü kalabilmek ve sürdürülebilir bir başarı sergileyebilmek için ihtiyaç duydukları temel bir unsur haline gelmiştir. Kurumlarda üst yönetimin başarısını, güvenilirliğini ve hesap verebilirliğini güçlendiren bir işlev üstlendiğinden, önemi her geçen gün artmaktadır. Pek çok ülkenin gerek özel kesiminde gerekse kamu yönetiminde iç denetim yasal altyapıya kavuşmuştur. Günümüzde iç denetim uluslararası standartlarda yerine getirilen bir yönetim disiplini haline gelmiştir

Özet İngilizce :

At organizations where “management” as a concept represents “a management of an organization, what is meant by internal audit is the audit performed within the scope of management function. Internal audit under the responsibility of organization’s management is the core element in determining the effectiveness of control (internal control) environment established within organization. Internal audit activity covers advisory services apart from common traditional audit works. Internal audit, one of five basic functions of management, has become a fundamental element needed by organizations to sustain their strength and to display sustainable achievement at today’s world with intensified competition and increased risks. It is gaining more and more importance as it has undertaken the role of reinforcing the success, reliability and accountability of upper management at organizations. At many countries, internal audit at both public and private sector management has gained a legal basis. Today, internal audit has become a management discipline, which is performed in accordance with international standards.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :