Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Savunma Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kaynak bağımlılığı, işlem maliyetleri, örgütsel ağ ve yeni-kurumsal kuram ile örgütlerin ittifak oluşturma sebepleri üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Dekanlığı1
Görüntülenme :
533
DOI :
Özet Türkçe :

Dinamizm ve rekabetin artması örgütlerin farklı stratejiler izlemesine neden olmaktadır. Bu stratejilerden bir tanesi de örgütlerin stratejik ittifaklar oluşturmasıdır. Örgütler farklı amaçlarla stratejik ittifak kurma yolunu seçmektedir. Kaynaklara ulaşmak, işlem maliyetlerini azaltmak ve meşrulaşmak bunlardan birkaçını oluşturmaktadır. Ayrıca örgütlerin içinde bulunduğu ağ düzeneklerinin oluşabilecek ittifaklar üzerinde etkisi olabilmektedir. Bu çerçevede, şirketlerin ittifak oluşturma nedenlerine kuramsal olarak açıklık getirmeyi hedefleyen çalışmada öncelikle stratejik ittifaklar ele alınmakta, ardından kaynak bağımlılığı, işlem maliyetleri, örgütsel ağ ve yeni kurumsal kuram çerçevesinde stratejik ittifak nedenleri değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, örgütlerin stratejik ittifaka giderken hangi amaçlarla hareket ettiği kuramsal olarak ortaya konmakta, kaynaklara ulaşmayı, işlem maliyetlerini düşürmeyi ve meşrulaşmayı hedefleyen stratejik ittifakların altında yatan nedenler ile örgütsel ağların bunlar üzerindeki etkisi ortaya konmakta ve kuramsal öneriler sunulmaktadır.

Özet İngilizce :

Increasing dynamism and competitiveness let organizations follow different strategies. One of the strategies for the organizations is forming alliances. Firms form alliances with different purposes. To acquire resources, to minimize transaction costs and to gain legitimization constitutes some of those purposes. Furthermore, organizational network in which an organization does business can have an effect on the formation of an alliance. In this framework, in this study, which aims to clarify the alliance formation patterns in organizational theory framework, firstly handles strategic alliances then strategic alliances were examined in resource dependence, transaction cost, organizational network, institutional theory frameworks. As a result, we identified the alliance formation patterns theoretically, the reasons of the alliances which aim to reach resources, to minimize transaction costs or legitimization of an organization, and the effect of organizational networks on alliance formation patterns, and we developed theoretical propositions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :