Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Savunma Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adalet algısının tükenmişliğe etkisi: iş tatmininin aracı değişken rolünün yapısal eşitlik modeli ile testi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
KHO Dekanlığı1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel adalet algısı, bireylerin örgüt içi davranışları ve tutumları üzerinde etkili bir faktördür. Bireylerin yaşadığı tükenmişlik duygusu da adalet algısından etkilenebilen bir örgütsel değişkendir. Bu çalışmada, adalet algısının tükenmişlik üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracılık rolü, kamuda çalışan 175 öğretmenden anket yöntemiyle elde edilen veriler ışığında araştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, korelasyon, regresyon ve yapısal eşitlik modeli testi ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular, adalet algısı ve tükenmişlik davranışı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve bu ilişkide iş tatminin aracılık rolü oynadığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

Organizational justice perception may affect personal behavior and attitudes in an organizational context. Burnout of an individual could also be affected by the organizational justice perception. The mediating role of job satisfaction in the relation between justice perception and burnout was investigated in this study with the data gathered by a questionnaire from 175 public school teachers. The assessment of the data was made with correlation, regression and structural equation modeling analysis. The results indicated that there was a significant relation between organizational justice perception and burnout and job satisfaction had a mediating role in that relation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :