Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uygulama topluluğu olarak sınıflar: iletişim ağına sahip ortamda öğrenmeyi planlama ve kolaylaştırma

Yazar kurumları :
University of Central Florida School of Public Administration1, SakaryaÜniverstesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
309
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrenme, diğer bireyler ve çevre ile etkileşim sonucu gerçekleşen, devamlı bir eylemdir. Uygulama grupları oluşturmak, katılımcılara bilgi ve uygulamayı bir araya getiren ortamlar sağlar Arkadaş ilişkileri ve çalışanlar aracılığı ile öğrenme fırsatı yaratır. Bu çalışma, sınıfı bir uygulama grubu olarak araştırmakta ve sınıf içi aktivitelerin, öğrencilerin işbirliği ile öğrenmesindeki rolünü incelemektedir. Çalışmada, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans dersi kullanılmıştır. Bu dersteki sınıf içi aktiviteler, sınıftaki öğrenciler arasındaki etkileşimi artırmak ve teori ile uygulamadaki dengeyi sağlamak için tasarlanmıştır. İki farklı anketin sonucu göstermektedir ki; sınıfta bilgi ile uygulamayı harmanlayan ortamlar sağlamak oldukça olumlu sonuçlar vermektedir. Öğrenciler arası etkileşimi teşvik eden aktiviteler, öğrenciler arası arkadaşlık ilişkilerini hatırı sayılır ölçüde artırırken, öğrenciler arasında danışma ağını çok az ölçüde artırmaktadır. Bu sonucun nedenlerinden biri olarak, öğrenciler üzerinde silo etkisi yaratan ve arkadaşları ile çalışma ilişkilerini sınırlayan grup projeleri sayılabilir.

Özet İngilizce :

Learning is a continuing social action that takes place through interactions with the environment and other individuals. Forming communities of practice provides participants with an environment that combines knowledge and practice and the opportunity to learn through relationships with their peers and practitioners in the community. This study explores the classroom as a community of practice and examines the role classroom activities have in students' collaborative learning. The study uses a graduate-level public administration course as the case. The classroom activities in this course were designed to enhance peer interaction in the classroom and to facilitate learning by balancing theory and practice. The results of two separate surveys indicate that providing environments that blend practice with classroom knowledge lead to highly positive outcomes. Activities that foster peer interaction result in a dramatic increase in friendship relations between students while leading to only a slight increase in the advice network between students. One reason for this result might be the group projects, which create a silo effect on students and limit their work relationships with peers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :