Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye, almanya, fransa ve ingiltere’de okul müdürlerinin atanması ve yetiştirilmesi

Yazar kurumları :
Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
679
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye'de okul yöneticilerinin seçilme ve yetiştirilmesi sürecinin nasıl işlediğine ilişkin kavramsal bir çözümlemenin yapılması amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında Türkiye ve Almanya, Fransa ve İngiltere 'de okul müdürlerinin nasıl ve hangi ölçütlere göre seçildiği, atanmadan önce nasıl bir yetiştirme sürecinden geçirildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma ilgili literatürün taranması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen ülkelerin okul müdürü seçme ölçütleri göz önüne alındığında öğretmenlik meslek tecrübesine sahip olmak ortak bir ön şarttır. Ancak ülkeler tek tek incelendiğinde okul müdürü olabilmek için başvurulan seçim yöntemlerinin ülkelere göre değiştiği görülmektedir. Seçim sürecinde Türkiye'dekine benzer bir test sınavının uygulanması diğer üç ülkede de söz konusu değildir. Bununla birlikte Türkiye ile diğer ülkeler arasında asıl önemli farklılığın ise seçilen adayların yetiştirilmesi sürecinde olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Araştırma kapsamında incelenen ülkelerden Almanya'da okul müdürlerinin yetiştirilmesine yönelik uygulamalar eyaletlere göre değişebilmektedir. Fransa ve İngiltere'de ise müdür adaylarının yoğun ve uzun süreli bir hizmet öncesi eğitimi tamamlamak zorunda olmaları göze çarpan önemli farklardandır.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to introduce how the process of recruiting and preparing school managers in some European states and Turkey. Within the scope of the study, it is tried to put forward how school principals are selected and what their preselection criterion are, how their preparation process are handled before they are appointed. The study is done through reviewing the related literature. Considering the criterion of states studied concerning recruiting process of principals, it could be seen that being a teacher is prerequisite for being a principal. When the states in the scope of the study examined in details it might easily be noticed that there are outstanding differences between them in terms of recruiting methods applied by the states. Applying a test examination for selecting principals as in our state is out of question for the other three states. Moreover, the outstanding difference between Turkey and the others is clearly noticed to appear in the preparation process. In Germany, which is one of the states examined in the study, implementations related to the issue might change according to the states in Germany. As for France and England, the essential difference with is the intensive training which the candidate principals have to complete before they are appointed

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :