Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde dil bilgisi eğitimi

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçe ders programı (2005) konuşma, yazma, okuma, dinleme ve dil bilgisi olmak üzere 5 temel öğretim alanından oluşmaktadır. Dil bilgisine bu programda her sınıf düzeyinde %15 oranında yer verilmiştir. Bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinin görüşleri çerçevesinde dil bilgisi eğitimi alanı incelenmiştir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplamak için yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu ise 30 Türkçe öğretmen adayı oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının dil bilgisi alanında Türkçe Öğretmenliği ders programları, dil bilgisi derslerinde izlenen yöntemler ve öğretim üyeleri ile karşılaştıkları sorunlara ve Türkçe Öğretmenliği ders programında dil bilgisi öğretimi adlı bir derse yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Özet İngilizce :

Turkish language curriculum consists of five teaching fields as speaking, writing, reading, listening and grammar. Grammar takes % 15 percentage of this curriculum in each grade level. In this qualitative study, the grammar teaching field is examined within the framework of opinions of Turkish language teacher candidates. Semi-structured interview form is used as a data collection tool. 30 Turkish language teacher candidates constitute the sample group of the study. Descriptive analysis is used in data analysis process. In the study, the opinions of Turkish language teacher candidates about syllabus of grammar field in Turkish Language Teaching programme, the methods used in grammar courses, lecturers and the problems they face; and the necessity of Grammar Teaching course in the scope of Turkish Language Teaching programme is stated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :