Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni ilköğretim dkab öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Değerler Eğitimi Merkezi1
Görüntülenme :
230
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, 2006-2007 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan yeni İlköğretim DKAB Öğretim Programının uygulamadaki etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri değerlendirilmektedir. İstanbul'da 20 öğretmenle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, nitel araştırma yöntemleri uygulanarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, öğretmenlerin genel olarak program algılaması ve hizmet içi eğitimler, temele alınan yaklaşım/lar, amaç ve kazanımlar, içerik, öğrenme öğretme süreci ile ölçme değerlendirme boyutları çerçevesinde sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen verilere göre, öğretmenler yeni İlköğretim DKAB Öğretim Programını genel anlamda olumlu karşılamakta, bununla birlikte programın farklı boyutları kapsamında uygulamada bazı problemlere de işaret etmektedirler. Temele alınan yaklaşımlardan yapılandırmacılığın DKAB derslerinde uygulanabilirliğine dair soru işaretleri ve bu konuda programın tatmin edici bir bakış açısı ortaya koyamadığı, dinbilimsel yaklaşımın temel iddiasının tam olarak gerçekleşmediği, amaç ve kazanımların genel olarak yeterli görülmesine rağmen uygulamada kısmi bir başarının elde edilebildiği, içerikte öğrenci seviyesi, ilgi ve ihtiyaçları açısından sorun oluşturan ve yetersiz kalan ünite ve konuların olduğu, öğrenme öğretme sürecine dair genel bir memnuniyet olmakla birlikte programın özellikle etkinlik ve materyaller konusunda yetersiz kaldığı, yeni programdaki alternatif ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerinin, önemli görülmekle birlikte uygulamada fazla tercih edilmediği tespit edilen temel hususlardan bazılarıdır.

Özet İngilizce :

In this study, the opinions of teachers have been evaluated regarding the implementation and effectiveness of new primary Religious Culture and Ethical Knowledge Curriculum which was put into practice in the 2006-2007 academic years. The data obtained from 20 teachers working in state schools in Istanbul through interviews were analyzed through qualitative research methods. The findings of study have been presented within the frame of some dimensions. According to the findings of the study, we can briefly mention the following as a conclusion about the effectiveness of the new curriculum: Although the teachers generally have positive attitudes toward curriculum, they mention some issues regarding its practice. The teachers' minds are not clear about the applicability of the constructivist approach in these lessons and the curriculum does not provide a satisfactory point of view. The claim of theological approach in the curriculum is not completely applicable. Although objectives and attainments have been seen adequate by teachers, they have indicated partial success in practice. There are some topics and units which do not respond to students' interest, needs and levels. The teachers generally have satisfaction of teaching-learning process of the curriculum, but materials and activity samples are not seen adequate by them. Alternative measurement and assessment methods have been considered significant, but in practice, they have not been preferred by most teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :