Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tefsir alanında yapılan çalışmalar üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, İlahiyat fakültelerinde Tefsir Anabilim Dallarında yapılan Kur‟an, Tefsir, Kıraat konularında yüksek lisans ve doktora çalışmaları başta olmak üzere, çalışılan alanları genel bir değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Bunu yaparken İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953- 2010) temel alınmak suretiyle Türkiye‟de yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri üzerinde bir incelemeyi esas almıştır. Ancak zaman zaman tefsir ilmi sahasındaki bazı konulara (tesbitler ve problemlere) temas edilecektir. Sözü edilen bu tezlerin hangi üniversitelerde yapıldığı, hangi danışmanlar gözetiminde yürütü ldüğüne dair bilgilerinden sonra, bu tezlerin çalışıldığı alanlar ve yıllara göre dağılımı da tablolar halinde gösterilmiştir. Ayrıca Uluslararası bir üniversitede yapılan Tefsir sahasındaki çalışmalarla mukayese yoluna gidilmiştir. Tefsir Ana Bilim (Anabilim) Dalları bünyesinde yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmaları bu sahanın sorun ve problemleriyle yakından ilgilidir. Tezlerin içerikleri ve yöntemleri hakkında genel bir değerlendirme de bulunuldu.

Özet İngilizce :

This article makes a general evaluation of the domains field of the Department of the Qur'anic Exegesis at the faculties of Divinity, especially the master theses and PhD dissertations of the Qur'an, Exegesis, and Recitation. In this research, we have made use of the Theses Catalog of the Divinity Faculties (1953-2010), published by ISAM, as a basis to study on the master theses and dissertations. The theses were shown in tables, as universities, supervisers, domains, years. In addition, a comparison was made with the Qur'anic Exegesis studies conducted at a university chosen from the Arabic countries. For, the master theses and PhD dissertations written at the Departments of the Qur'anic Exegesis at the faculties of Divinity are closely related to the problems of this domain. In the Conclusion part, we have made a general evaluation of the content and methods of the theses, and the main subjects, problems and issues of Exegesis units lessons.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :