Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’an tefsirine konulu yaklaşım

Yazar kurumları :
İzmir İl Müftülüğü1
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

Mahmud Namazi, bu makalesinde; Şia‟nın Kur‟an anlayışı ve müfessirde olması gereken özelliklere değinerek, özellikle tefsir yaklaşımlarına temas etmektedir. Bu yaklaşımlar arasında belli bir konuya yoğunlaşan konulu tefsir yaklaşımını açıklarken, ayetleri kelime kelime açıklayan analitik metot ile bir karşılaştırma yapmakta ve konulu tefsirin üstün özelliklerine dikkat çekmektedir. Bu yöntemin, insan hayatındaki sorunları çözmedeki Kur‟an-hayat bağlantısına katkısını vurgulaması önemlidir. Makale, Şia‟nın tefsir ile ilgili görüşleri hakkında genel bir malumat vermekle birlikte, konulu tefsir için yaptığı değerlendirmeler açısından önemlidir.

Özet İngilizce :

Mahmood Namazi, in this article; Shi"a‟s understanding of the Qur'an and the commentators addressed the issue of the features needed to be, but the particular approach to interpretation has been in contact. These approaches focus on a specific subject of commentary explaining the approach, word forword the verses describing the analytical method to make a comparison with the superior features and commentary on noteworthy. Its important that this method emphsizes to solve problems in human life is to the contribution of the Qur‟an-life connection. This article, a general knowledge about the views of the interpretation of Shi"a, but the theme is important for assessments made in relation to the thematic approach.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :