Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kerbelâ ya kutsiyet kazandırmada dinî ve siyasî otoritelerin rolü

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
242
DOI :
Özet Türkçe :

Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da katledilmesi bütün Müslümanların ortak acısıdır. Erken dönemde vuku bulmasına rağmen bu facia asla unutulmamıştır. Ehl-i Beyt'in iki önemli siması ve aynı zamanda Şia'nın iki imamı olan Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'in Kûfe'de şehit edilmeleri, taraftarlarının bu bölgeye kutsallık atfetmelerine zemin hazırlamıştır. Bu inancın teşekkülünde siyasi ve dini otoritelerin önemli bir payı vardır. Buveyhiler ve Safeviler dönemlerinde bu mekânlar ön plana çıkarılmıştır. Ayrıca Şiî ulema da, çeşitli rivayetlerle Kûfe, Necef ve Kerbelâ'nın önemini ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda "Ziyarat", "Mezar" ve benzeri isimler altında eserler kaleme almışlardır. Şeyh Müfid'in Kitabü'l-Mezâr adlı eseri de bunlardan biri, belki de en önemlisidir. Bu makalede, özellikle Müfid'in söz konusu eserinden hareketle Şiî-İmâmî gelenekte Kerbelâ'nın faziletiyle alakalı haberler değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The killing of Hz. Husayn in Karbala is the common pain of all Muslims. Although this tragedy took place in the early periods, it has never been forgotten. Two important figures of the Ahl al- Bayt who are also the two imams of Shia Muslims, Ali and Husayn, were killed at Kufa, as a result their followers attributed sanctity to this area. In the formation of this belief, the political and religious authorities have a significant share. These places are recognised as important shrines in the period of the Buwayhs and the Safawid. Moreover, the Shiite scholars have declared the importance of Kufa, Najaf and Karbala with various narratives. In this context, they have written books under the name "Ziyarat" and "Mazar" etc. One of the books is Kitab al- Mazar written by Shaykh Mufid, which is probably the most important amongst the books on this topic.. In this article, the virtue of Karbala in terms of the book of Sheikh Mufid will be examined.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :