Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kemâlüddîn mes ûd b. hüseyin eşşirvânî nin şerhu âdâbi ssemerkandî adlı eseri nin tenkitli neşri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
263
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada "âdâbü'l-bahs ve'l-münâzara" ilminin kurucusu ve ilk eser veren şahsiyeti olan Şemseddin Semerkandî'nin bu ilim hakkında yazmış olduğu risâle hakkında Kemâleddîn Mes'ûd b. Hüseyin eş-Şirvânî tarafından kaleme alınan Şerhu Âdâbi's- Semerkandî adlı eserin tanıtımı ve tenkitli metni sunulacaktır. Münâzara ilminin en önemli şerhi olan bu eser, medreselerde dört asır ders kitabı olarak okutulmuştur. Tartışma metodolojisi hakkında olan bu eser, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tanımlar, ikinci bölümde bahs ve münâzara düzeni ve üçüncü bölümde ise tartışmaların en yaygın yaşandığı kelâm, felsefe ve hilâf ilmiyle ilgili örnekler verilmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the "âdâb al-bahth wa al-munâzara" knowledge of the founder and the first work in which figures the shams al-din samarqandi this knowledge about who has written his treatise about the Kemâl al-din Masud b. Husain al-Shirwani by written the Sharh Âdâb al-Samarqandi and Orwell's presentation and critically edited will be offered. The scientific explanation of the most important discussions of this work, a madrasa was read as a textbook in the four centuries. This discussion about the method works consists of three parts. The first part defines the second section and the third section of mention and discussion in order to experience the most common words of the debate, philosophy, and gives examples of contrary knowledge.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :