Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kelâm ilmi açısından bedâ anlayışı

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
278
DOI :
Özet Türkçe :

Bedâ inanışı, Şiî çevrelerde ortaya çıkmış bir inanış biçimidir. Önce aşırı Şiî gruplar arasında ortaya çıkmış; ancak bütün Şiîler tarafından kabul görmemiştir. Bu inanç, Allah‟ın ilim ve irade sıfatında değişmeyi öngördüğü için, tevhid inanışına aykırı bulunmasından dolayı bu inanca Ehl-i Sünnet kelâmcıları tarafından şiddetle karşı çıkılmıştır. İmâmiyye Şîası kelâmcılarının, özellikle de son dönem teologlarının bedâ inancının açıklanmasında farklı bir anlayış öne sürerek, Ehl-i Sünnet kelâmcılarının kabul ettikleri nesh teorisi ile birleştirme çabası içine girdikleri görülmektedir. Fakat mahiyet bakımından bedâ teorisi ile nesh teorisi arasında bir benzerlik bulunmamaktadır. Çünkü nesh hukuk alanında geçerli olup, itikat alanında geçerli değildir. Hâlbuki bedâ inancı bir yönüyle ilahi ilim ile diğer yönüyle de kader inancı ile ilgilidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bada is a belief which has from the Shia context. It has first come out from the groups belonging to Ghulat Shia but in time has been approved by all Shia groups. This Notion has receivedextreme rejected by Orthodox Muslim theologians who consider that it is a contrary position to the Muslim notion of unity and it presupposes the change in divine attributes of knowledge and will. However, it is well observed that recent theologians of Imamiyyah Shia have pursued a different direction from their previous colleges and they have recently tried to reconcile it with the notion of abolishing (nash) belonging to Muslim orthodoxy. But it is clear that there is no direct similarity between these two notions, that is the bada and nash. Since, the concept of nash is validly carried out in the realm of the law, it is invalid in the realm of creed. However the belief of bada is related to the divine knowledge in one sense, and is related to the belief of determinism in another sense.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :