Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

John locke epistemolojisinde bilgi ve iman

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
245
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada bilgi kuramının kurucularından kabul edilen J. Locke'ta söz konusu kuramın başlıca öğelerinin açıklanması, bunların gerekçelendirilme yolu ve birbirleriyle epistemolojik ilişkileri açıklanmaya çalışılacaktır. Çalışmanın kanıtlamaya çalıştığı tezlerin başında, Locke'çu epistemolojide "bilgi"nin başlıca niteliğini tecrübe ve/veya aklî çıkarıma dayalı "kesinlik" oluştururken kesin bilginin sınırlarının bittiği yerde "iman"ın epistemik işlevinin devreye girdiği iddiası gelmektedir. Bu açıdan Locke'çu epistemolojide imanın bilgiyle ilişkisinin negatif epistemoloji denebilecek bir yolla temellendirildiği savunulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This work explores the primary components of epistemology, its justification and epistemological relations from John Locke's perspective. John Locke is widely known as one of the founders of the theory knowledge. One of the arguments to be proven in this work is though the main attribute (quality, chracteristic) of knowledge is "certainty" based on experience and/or rational argumentation, the epistemological function of "faith" steps in at the point where the limit of the certain knowledge ends. In this regard, it is asserted that in the Lockean epistemology the relation of faith and knowledge can be established in a way called negative epistemology.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :