Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ibnü’n-nefîs ve fâdıl b. nâtık adlı eseri

Yazar kurumları :
Thomastown Camii Din Görevlisi1
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

İbn Sînâ, İbn Tufeyl gibi İslam filozofları tarafından temsil edilen teolojik/felsefî roman geleneğinin XIII. yüzyıldaki en önemli temsilcisi hiç şüphesiz İbnü'n-Nefîs ve onun Fâdıl b. Nâtık (er- Risâletü'l-Kâmiliyye fi's-Sîreti'n-Nebeviyye) adlı eseridir. İbnü'n-Nefîs hekim olmasının yanında İslami ilimlerin pek çok dalında eser vermiş bir âlimdir. Özellikle tıp alanında 'küçük kan dolaşımı keşfiyle' tanınan İbnü'n-Nefîs, filozof yönü olan da bir kişidir. Adı geçen teolojik/felsefî romanıyla felsefî/kelamî konulardaki görüşlerini ifade etmiştir. İbnü'n-Nefîs'in Fâdıl b. Nâtık adlı risâlesi maalesef İslam Felsefesi ve Kelamı'nda pek fazla bilinmemektedir. Bu makale hem İbnü'n-Nefîs'i hem de Fâdıl b. Nâtık adlı romanını tanıtmayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

While scholars such as Avicenna (Ibn al-Sīnā) and Ibn Tufayl are considered to be leaders in the field of Islamic philosophy, the lesser known Ibn Nefis and his work Fāḍil ibn Nāṭiḳ is without doubt the greatest representation of Islamic theological/philosophical fiction in the 13th century. Besides being an accomplished physician, Ibn al-Nafīs is a scholar who has written many works on the various branches of the Islamic Sciences. Whilst Ibn al-Nafīs is perhaps best known for being the first to describe the pulmonary circulation of blood through the human body, he is also highly regarded for his philosophical works. In his above mentioned treatise, he has expressed his opinions on Islamic theological/philosophical topics. Unfortunately Ibn al-Nafīs' Fāḍil ibn Nāṭiḳ is not very well known in the field of Islamic theology/philosophy. This article intends to promote both Ibn al-Nafīs and his work Fāḍil ibn Nāṭiḳ.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :