Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ibn rüşd felsefesinin latin dünyasında tanınması ve latin ibn rüşdçülüğü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İÜ SBE Felsefe ve Din Bilimleri ABD1
Görüntülenme :
249
DOI :
Özet Türkçe :

Endülüs geleneğinden gelen ve İslam âlimlerinin büyüklerinden olan İbn Rüşd (ö. 1198), Doğu İslam dünyasından daha çok Batı dünyasında adından söz ettiren ve asırlarca etkisi süren bir âlim olmuştur. Batı dünyasında Aristo'nun 'Büyük Yorumcu'su olarak tanınan ve 'Averroes' adıyla bilinen İbn Rüşd'ün felsefesinin Avrupa'da tanınması ve yayılması, burada gelişen Rönesans hareketine öncülük etmiştir. Ölümünden çok kısa bir süre sonra ortaya çıkan 'Latin İbn Rüşdçülüğü' akımı ile bu etki modern dönemlere kadar uzanmış olup, bu döneme ait filozof ve düşünürlerdeki izlerini gözlemek mümkündür. Bu çalışmada Batı dünyası için çok önemli olan İbn Rüşd ve felsefesinin Latin dünyasına girişi ve Latin İbn Rüşdçülüğünün ortaya çıkması ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

Ibn Rushd, who became one of the most distinguished scholars of the Andalus traditions among the Islamic faith, had considerable fame in the West rather than the East and his influence notably continued for centuries. The emergence period and the spread of Ibn Rushed's philosophy, known as 'Averroes' and "the Great Interpreter" of Aristotles in the European intellectual traditions had a great initiative impact on the Renaissance movement. The influence of 'Latin Averroism' emerging after a short time following his death spanned through the modernist period, therefore it became possible to observe his impact on the successive philosophers and thinkers of this time. In this study, the emergence of Latin Averroism and the recognition of Ibn Rushd and his philosophy in the Latin intellectual traditions, which is the standpoint in the Western world, will be examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :