Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çağdaş rus felsefesinde insan ve değerler problemi

Yazar kurumları :
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi1
Görüntülenme :
257
DOI :
Özet Türkçe :

Son dönem Çağdaş Rus Felsefesi‟nde insan ve değerler konusu ciddi biçimde felsefi tahlile tabi tutulmaktadır. Sözkonusu problem çağdaş Rus düşünürleri tarafından felsefi ekoller çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu aynı zamanda Rus felsefi düşüncesi ile çağdaş dünya felsefesinin de entegre olmasına neden olmaktadır. Biz bu makale çerçevesinde konu ile ilgili olarak bazı çağdaş Rus düşünürleri`nin görüşlerini tasvir ve tahlil edeceğiz.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The issue of human being and values has been critically analyzed in the works of contemporary Russian philosophy. This problem has been evaluated by Russian philosophers within the framework of philosophical schools. Such analysis also causes integration between modern Russian philosophy and world philosophy. In this article we will describe and analyze the views of some modern Russian thinkers in relation to the matter in question.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :