Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya İktisat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye lojistik sektöründe denizyolu- demiryolu entegrasyon sürecinin incelenmesi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi1, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü2
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemiz mevcut jeopolitik konumu sayesinde kıtalar arası taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinde çok önemli bir üs konumuna gelebilecek durumdayken, altyapı yetersizlikleri ve mevcut imkanlarda iyileştirilmelere gidilememesi gibi nedenlerle mevcut ulaştırma modlarından yararlanamaz durumdadır. Dünyanın son derece önem verdiği ulaştırma modlarının entegrasyonu konusunda, ülkemizin elindeki mevcut kaynakları kullanamaz durumda oluşunun sebebi, denizyolu ve demiryolu sektörlerindeki tekelleşme ve gerekli devlet desteğinden yoksun kalması olarak açıklanabilir. Enerji minimizasyonu ve çevresel duyarlılık perspektiflerinden bakıldığında, dünyadaki yükselen trendin denizyolu – demiryolu taşımacılığı üzerine odaklandığı görülmektedir. Gerekli iyileştirme faaliyetleriyle, hız sorununun ortadan kaldırılması sağlanarak minimum maliyetle maksimum faydanın sağlanabilmesi ancak denizyolu ve demiryolu ulaştırma sistemlerinin entegrasyonuyla mümkün olacaktır. Bu çalışma kapsamında, konu modlar arasında entegrasyonun sağlanabilmesi için ülkemizin öncelikli olarak atması gereken adımlar tartışılmakta ve sürecin tamamlanmasının ülkemize sağlayacağı avantajlardan bahsedilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

By the courtesy of its geopolitical location, Turkey, could have been a very important base for international transportation and logistics activities. Unfortunately, because of infrastructure deficiencies and insufficiency of existing capability for upgrading, Turkey cannot benefit from its current transportation system. It is possible to say that the reasons of disability in utilizing existing resources of our country for the transportation modes integration, which is highly important in the world, are monopolization and lack of state support. From the perspectives of energy minimization and environmental awareness, the rising trend in the world has focused onsea-rail transport. With the necessary improvement activities, ensuring the elimination of the speed problem, providing maximum benefit at minimum cost would be possible by only integration of sea and rail transport systems. In this study, it is discussed and referred that the priority steps to be taken by our country for ensuring the integration between subject modes and our country's advantages achieved by the completion of the process.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :