Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya İktisat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’lerin devlet bankalarına yönelik tutumları üzerine kocaeli ilinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
267
DOI :
Özet Türkçe :

KOBİ'ler, bulundukları bir ülkenin gerek ekonomisine gerekse sosyal hayata olan katkılarından dolayı hem uygulayıcılar hem de akademisyenler tarafından sıklıkla ele alınıp incelenen kuruluşlardır. KOBİ'ler, ekonomik hayatta her zaman satıcı taraf konumunda yer almazlar. KOBİ'lerin bazı profesyonel hizmetleri ya da talep ettikleri finansal destekleri tedarik ettikleri özel ya da kamu kuruluşları bulunmaktadır. Bu durumda KOBİ'ler müşteri olarak değerlendirilirler. Bu bağlamda çalışmanın esas amacı müşteri konumunda KOBİ'leri ele alarak, devlet bankalarına yönelik tutumlarını ortaya çıkarmaktır. Kocaeli ilindeki KOBİ'ler üzerinde uygulama yapılarak, anket yöntemiyle gerekli veriler toplanmıştır. Veriler, SPSS 16 programında analiz edilerek sunulmuştur. Yapılan analizle sonucunda ise KOBİ'lerin devlet bankalarını diğer bankalara göre daha çok tercih ettikleri belirlenmiştir. Çalışmanın hipotez testi sonuçlarında ise KOBİ'lerin sahip oldukları bazı özelliklerin devlet bankalarını tercih etme durumları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Both of academics and practitioners often investigate SMEs which have lots of benefits for economic and social life. SMEs don't always take a part in the economic life as a vendor. There are some private or public corporations that give some professional services/financial support to SMEs. In this case, SMEs are considered as a customer. In this context, the main aim is to find out the SME's attitudes towards to the public banks. With the implementation on SMEs in Kocaeli, the data were collected by survey method. Then data were analyzed in SPSS 16 programme. Then it was seen that the SMEs preferred to work with public banks much more than others. According to the hypothesis test results, ıt was determined that there were a significant and positive relationship between the characteristics of the SMEs and the preference of public bank.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :