Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Rekabet Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enerji sektöründe ayrıştırma uygulamaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
494
DOI :
Özet Türkçe :

Kamunun tekelinde olan enerji sektöründe enerji sirketlerinin serbest piyasa aktörlerine devri son yıllarda yaygınlasarak devam etmektedir. Fakat sektörün karakteristik olarak sebeke sistemine bağımlı olması nedeni ile sektörde rekabeti sağlamak için genel rekabet kurallarına ilave olarak yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Đste rekabetçi bir piyasa ortamını sağlamak ve özel sektör aktörlerinin sebeke sistemine girislerini kolaylastırmak için, ayrıstırma prensibi, temel hukuki ve ekonomik çözüm olarak ortaya çıkmıstır. Ayrıstırma, enerji sektöründe üretim, iletim, dağıtım ve pazarlama bilesenlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Avrupa Birliği (AB) Enerji Hukuku, ayrıstırma uygulamalarına yönelik, son yıllarda dinamik bir düzenleme sürecinden geçmistir. Sonuç olarak 2009 yılı itibari ile değisikliğe uğrayan Enerji Direktifleri ile ayrıstırmaya yönelik yeni kurallar getirilmistir. Benzer olarak Türkiye, enerji sektörünü serbestlestirmek ve aynı zamanda sektörde rekabeti sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapma çabası içerisindedir. Bu düzenlemeler ayrıstırma uygulamasına yönelik birçok temel kuralları içermektedir. Ayrıca Türkiye Rekabet Kurumu ayrıstırmaya yönelik düzenlemelerin Türkiye'de uygulanması yönünde çabalar sarf etmektedir. Tüm bu gelismeler ısığında bu makalede enerji sektöründe ayrıstırma hem kavram olarak hem de AB Hukuku ve Türk Hukukundaki uygulamalar açısından karsılastırmalı olarak incelenmistir. Bu çalısma Türk Hukukunun AB Hukuku ile uyumlastırılma çabalarına ve etkin ayrıstırma uygulamalarının Türkiye Enerji Sektöründe temel kural olmasına bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Özet İngilizce :

Transferring energy companies to private actors has been a common practice in recent years. However, due to energy sector's characteristic dependence on network infrastructure, it requires additional measures to achieve greater competition in the sector. Thus, in order to achieve competition and facilitate network access for third parties, unbundling principles are considered as a main economic and legal tool. Unbundling in energy sector means the separation of production, transmission, distribution and marketing activities. Regarding unbundling, the European Union's (EU) legal system has gone through dynamic regulatory process in recent years. As a result, in 2009, the EU has introduced new unbundling rules by changing relevant energy directives. In parallel, Turkey has gone through the liberalization process in the energy sector and introduced new competition rules which contain unbundling rules. Moreover, Turkish Competition Authority, acting as a competition advocate, has been putting some efforts to facilitate application of unbundling rules in Turkey. This article examines the concept of unbundling in energy sector. It also conducts a comparative examination of unbundling rules in the EU and Turkish legal systems. Overall, this article aims to contribute to the harmonization effort of Turkish Energy Law with the EU Energy Law and achieve the most effective unbundling rules in Turkish Energy Law.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :