Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ruhsal hastalığı olan ebeveynle yaşamak

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniv. Antalya Sağlık Yüksekokulu1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ruhsal hastalığı olan ebeveynlerin çocuklarının yaşam deneyimlerinin araştırıldığı kalitatif çalışmaları tanımlamak ve sistematik olarak incelemektir. Bu çalışma, ebeveyninde ruhsal hastalık olan çocukların benzer dramatik deneyimler yaşadıklarını göstermiştir. Bu deneyimlerin ço-cukların baş etme becerisi geliştirmesi, zorlayıcı yaşam olaylarına dayanıklılık göstermesi ve ruh sağlığını koruması yönünden olumsuz etkileri olabilmekte-dir. Tüm bu olumsuzluklara karşın, bazı çocukların erken olgunlaşma ve içsel gelişim nedeniyle, özgüvenlerinin geliştiği, bağımsızlıklarının arttığı ve daha dayanıklı oldukları da belirtilmektedir. Çalışmamızın sonuçları, ruhsal hastalı-ğı olan ebeveynlerin çocuklarını ve diğer aile üyelerini bilgilendirecek, baş etme becerilerini güçlendirecek, mevcut hizmetlere ulaşımı kolaylaştıracak bir dizi müdahale programının oluşturulmasının ve bu programları yürütecek özel bir insan gücü yetiştirilmesinin önemini ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

The present review seeks to identify and analyze qualitative studies that ex-amined experiences of children whose parents have a mental illness. This study reported that children whose parents have a mental illness had some common experiences. These experiences may have negative effects on child-ren's coping skills, resilience to tough living conditions and ability to maintain their mental health. In spite of these negative conditions, some of these child-ren have much more self-confidence, resilience and independence because of inner development and early maturation. Some effective intervention pro-grams are needed to promote information to children and other family mem-bers about mental illness, coping behaviors. Availability of such psychiatric services and nation-wide programs with professionals to deal with these prob-lems should be organized properly to increase quality of life of these children. Furthermore, qualitative researches that explore the experiences of children whose parents with mental illness should also be conducted in our country.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :