Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Trafik açısından okulların risk potansiyellerinin belirlenmesi: çankaya örneği

Yazar kurumları :
EGM Personel Dai. Başkanlığı Yrd.1, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, trafik açısından okulların bulundukları yerleşim bölgesi itibariyle risk oluşturup oluşturmadıkları araştırılmıştı r. Okulların bulundukları konumların trafik açısından risk potansiyelinin belirlenmesi ve birbiri ile kıyaslanabilmesi amacıyla Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan dokuz okul rasgele seçilmiştir. Okulların mevcut konumlarının trafik ile etkileşiminin matematiksel olarak ifade edilebilmesi ve sonuçların istatistiksel olarak yorumlanabilmesi için, okullarla ilgili parametrik olmayan veriler ağırlıklandırılmış puanlama tekniği kullanılarak parametrik veri haline getirilmiştir. Oluşturulan puanlama tekniği tüm okullara uygulanarak bütünlük sağlanmıştır. Her okul için elde edilen niha-i puanlara göre de okulların bulunduğu konumun trafik açısından risk potansiyeli belirlenmiştir. Sonuç olarak Çankaya ilçesinde trafik açısından en riskli okulun Çankaya Lisesi, ikinci sırada H.Edip İ.Ö.O olduğu, buna karşılık en az riskli okulun ise Özel Samanyolu İ.Ö.O. olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study examines whether the location of the schools cause a risk in terms of road traffic. Nine schools located in the district of Çankaya in the province of Ankara are randomly selected in order to determine the risk potentiality of the schools' locations, and to compare the schools with each other. Non-parametric data regarding schools have been transformed into parametric data through weighted scoring techniques in order to express, in mathematic rules, the interaction of the schools' existing locations with traffic and to interpret the results statistically. The developed scoring techniques have been applied to all schools and so integrity has been achieved in accordance with the final scores achieved for each school, traffic risk potentiality of each school in terms of its location has been determined. As a result, it is understood that Çankaya High School is the riskiest school in terms of road traffic within the district of Çankaya, second risky school is H. Edip Primary School and accordingly the least risky school is Özel Samanyolu Primary School.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :