Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Polis meslek yüksek okulu giriş ve akademik başarı puanları ile çoklu zekâ alanları, güdülenme ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenme

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) öğrencilerinin, PMYO giriş ve akademik başarı puanları ile çoklu zekâ alanları, güdülenme ve öğrenme stratejileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 224 PMYO birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veriler “Çoklu Zekâ Alanları Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği (ÇZAÖ)”, “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formu” ve “Öğretmen Etkileşim Ölçeği (ÖEÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin „Devletin Yapısı ve Nitelikleri‟ dersinden aldıkları notlar akademik başarı puanları olarak alınmıştır. Araştırmada korelasyon analizi sonucunda elde edilen bulgular öğrencilerin akademik başarıları ile toplam öğrenme stratejileri puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu, öğrencilerin akademik başarı puanları ile zeka alanları ve toplam güdülenme puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığını göstermiştir.

Özet İngilizce :

The basic aim of this study is to find out whether there is a sig-nificant relationship between the police vocational high school entry and academic achievement scores and multiple intelligence areas, motivation and learning strategies. The participants of the study were 224 students at the Police Vocational High School first class students. In the research, "Multiple Intelligence Developmen-tal Assessment Scale", "Motivated Strategies for Learning Ques-tionnaire” and "Teacher Interaction Scale” were used. The achievement grades that the students have got in the first semester in the „State Structure‟ course have taken into consideration in or-der to indicate their academic achievement levels. The results of correlation analyses show that there is a positive relationship be-tween the academic achievement and total score of learning strate-gies, whereas there is no statistically significant relationship be-tween students' academic achievement, intelligence scores and the total motivation scores.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :