Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Polis eğitim fonksiyonunun yönetsel performansının değerlendirilmesi: tematik denetim yönteminin uygulanabilirliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Emniyet Amiri, Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Due to the inspection methodology and organizational structure of the Police Inspectorate, there is a need rigorous and systematic approach in capturing a full landscape as to what extent and how police education and training function performs in terms of accountability and value for money. The inspection methodology focuses on evaluation of units in the police service rather than cross-sectional analysis a particular policing issue across the police service. The police education and training function is inspected by different (fragmented) inspection frameworks rather than complementing each other. The current inspection methodology mainly relies on legislative procedures and bureaucratic processes rather than the assessment of performance. The inspection portfolio is not driven by economy, efficiency and effectiveness issues of New Public Management. There is a need inspection methodology such as thematic inspection enables to capture a full picture and cross-sectional comparison of performance of police training function. With regards to value for money, thematic inspection practice can validate the training function on certain key areas and provide informed decisions for the policy-making machinery and key stakeholders.

Özet İngilizce :

Polis teşkilatının teftiş mevzuatı ve uygulaması analiz edildiğinde, mevzuata uygunluk denetimleri oldukları görülmektedir. Uygulamadaki polis eğitim fonksiyonunun denetimleri rasyonalite, etkinlik ve etkililik kavramları ile ne kadar ilişkili olduğu tartışmalıdır. Mevcut teftiş dokümantasyonu ve uygulamaları, araştırmacılara ve uygulamacılara, performans odaklı denetim yönetimi hakkında sınırlı veri sağlamaktadır. Polis teftiş rehberleri ve yöntemi birim esaslı denetim üzerine tasarlandığından dolayı, eğitim birimlerinin denetimi, teşkilat çapında eğitim fonksiyonunun performans değerlendirmesinden uzak ve parçalı olarak yapılmaktadır. Tematik denetim, eğitim sağlayan ve eğitim hizmetini alan birimlerin sonuç odaklı değerlendirme yapmaları için eğitim politikaları ve uygulamaları hakkında kıyaslamalı olarak örnek ve zayıf uygulamaların tespitini kolaylaştıran bir yöntemdir. Eğitim fonksiyonunun bütün fotoğrafını çekebilmekte ve karar vericilere sentezlenmiş veri sunabilmektedir. Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımları çerçevesinde eğitim fonksiyonunun etkin ve etkili yönetilip yönetilmediğine odaklanmaktadır. Tematik denetim, bir örgütün iş fonksiyonunu (eğitim) birimler-arası analiz etmektedir. Teftiş edilen örgüt fonksiyonunun bütünü hakkında ilgili/yetkili paydaşların maliyetfayda açısından sentezlenmiş veri sağlamaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :