Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş tatmininin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Emniyet Amiri, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü1
Görüntülenme :
396
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, iş tatmin düzeylerinin ölçülmesi ve iş tatminini etkileyen demografik değişkenlerin incelenmesidir. Araştırmaya 2010-2011 eğitim ve öğretim döneminde Bursa Polis Kolejinde çalışan 106 erkek 8 bayan olmak üzere toplam 114 personel katılmıştır. Minnesota İş Tatmin ölçeğine göre hazırlanan verilerin genel tatmin ortalaması hesaplanmıştır. Ankete katılımcıların verdiği cevapların ortalaması incelendiğinde Bursa Polis Koleji çalışanlarında genel açıdan yüksek derecede bir iş tatmini olduğu söylenebilir. Şube, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, kıdem, takdir belgesi, taltif, statü, cinsiyet gibi demografik değişkenlerin iş tatmini üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik yapılan Mann-Whitney U ve Kruskal- Wallis sonucunda çalışanlarda yüksek derecede iş tatmini ve öğrenim durumu ve statü değişkenleri ile genel tatmin ortalaması arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Cinsiyet, yaş, medeni durum, kıdem, taltif, şube değişkenleri ile genel tatmin ortalaması arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Tatmin ölçeğindeki "Yaptığım iş ve karşılığında aldığım ücret bakımından" ifadesi ve "İş içinde terfi olanağımın olması bakımından" ifadesi ile statü değişkeni arasında yapılan analiz sonucunda anlamlı farklılık bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study aims to analyze the level of job satisfaction and examine the demographic variables that affect job satisfaction. Total of 114 personnel (8 female and 106 male) working in Bursa Police College in 2010-2011 participated in the study. Using the Minnesota Job Satisfaction scale, the mean overall satisfaction was calculated. In general, results show that participants have a high degree of job satisfaction. The effects of the demographic variables on satisfaction (the department, age, marital status, education level, experience, seniority, status, gender, and received appreciations) were analyzed by Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis. In conclusion, this study found a significant relationship between job satisfaction and two independent variables; educational level and rank. There is no significant relationship with other independent variables like gender, age, marital status, received appreciations, the department, seniority, and awarded. Finally, the relationship between "status" and the items from the job satisfaction survey-regarding "my salary and the amount of work I do" and "the probability of being promoted"were significant based on the analysis of variance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :