Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Can social capital explain the property crimes in turkey?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Turkish National Police1
Görüntülenme :
396
DOI :
Özet Türkçe :

In previous studies on the explanation of crime rates, many social and economical variables were largely used in different theoretical frameworks. However, few empirical studies focused on the relationship between social capital approach, which is not based on a certain theoretical framework, and crime rates. Therefore, this study aimed at contributing to the current literature in Turkey. It is also investigated whether indicators of social capital are related to crime rates across the provinces in Turkey, if any, whether social capital can explain observed variation in crime rates. This study also accounted for potential effects of control variables such as population density, unemployment rate, the number of young males aged 15-29 and GDP per capita on the relationship between social capital and property crime rates in Turkey. Ordinary Least Squares (OLS) regression results showed that not all the indicators of social capital explained crime rates across all provinces in Turkey. Faith-based engagement was found to be the only indicator of social capital predicting crime rates, controlling for socioeconomic and demographic variables.

Özet İngilizce :

Suç oranlarının açıklanmasına ilişkin çalışmalarda farklı teorik modellerde pek çok sosyal ve ekonomik değişken geniş ölçüde kullanılmıştır. Ancak, çok az sayıda ampirik çalışma henüz tam bir teorik çerçeveye oturtulamayan sosyal sermaye yaklaşımı ile suç oranları arasındaki ilişki üzerinde odaklanmıştır. Bu nedenle, bu çalışma ile Türkiye'deki mevcut yazına katkı sağlama amaçlanmıştır. Bununla beraber, sosyal sermaye değişkenlerinin (siyasi katılım, dernek üyeliği, inanç temelli bütünleşme) Türkiye'de il genelindeki suç oranları ile ilişkisinin olup olmadığı ve eğer varsa suç oranlarında gözlenen değişmeyi açıklayıp açıklayamayacağı araştırılmıştır. Ayrıca bu çalışmada, nüfus yoğunluğu, işsizlik oranı, 15-29 arasındaki genç nüfus ve gayri safi milli hâsıla (GSMH) gibi bazı kontrol değişkenlerinin mala karşı işlenen suçlar ile sosyal sermaye arasındaki ilişkiye olan muhtemel etkileri de dikkate alınmıştır. En küçük kareler (Ordinary Least Squares-OLS) regresyon sonuçları, sosyal sermaye göstergelerinin hepsinin il bazındaki suç oranlarını açıklamadığını göstermiştir. Sosyo-ekonomik ve demografik değişkenlerin de etkisi dikkate alındığında, inanç temelli bütünleşme sosyal sermayenin suç oranlarını açıklayan tek göstergesi olmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :