Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Amerikan polisinde iş stresinden kaynaklanan aile içi şiddet olaylarının sosyolojik ve istatistiksel analizi

Yazar kurumları :
Polis Akademisi UTSAM1, Polis Akademisi Öğretim Görevlisi UTSAM2
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Her insan yaşamında farklı dönemlerde stresin mağduru ol-maktadır. Ancak mesleklerinden kaynaklanan özel koşullar-dan dolayı polisler diğerlerine oranla çok daha yüksek oran-larda stresin mağduru olmaktadır. Bu stresli ortamın yaratılmasın-da; polisliğin özelliklerinden olan mesai saati ve vardiya belirsiz-likleri, katı hiyerarşik yapı, şiddet eylemlerine maruz kalma ihti-malinin yüksekliği, aşırı zaman duyarlı görevlerin sıklığı, amirlerle olan otoriter ve paramiliter iletişim şekilleri, yoğun tempo ve aşırı bürokrasi oldukça etkilidir. Çalışmalar, çevresel faktörlerin oluştu-racağı stresin bireyleri aile içerisinde şiddete yöneltmede oldukça etkin olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, mesleki stresin mağdu-ru olan polislerin diğerlerine nazaran dört kata yakın daha fazla ai-le içi şiddet eylemleri gerçekleştirdikleri görülmüştür. Ayrıca cin-siyetin de mesleki stresten kaynaklı aile içi şiddeti tahmin etmede önemli olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer önemli bulgu ise, şiddet içeren olaylara muhatap olmanın şiddete yönelmedeki katkısıdır. Bu çalışma, polislerin ne kadar sıklıkla şiddet eylemlerine muhatap kalırlarsa, o oranda aile içi şiddete başvurma ihtimallerinin arttığı-nı göstermiştir.

Özet İngilizce :

Every person is potentially subject to stress but police officers are at greater risk than other people since they encounter numerous stressors as part of their professional duties. Certain organizational and managerial characteristics of police job, such as shift-rotation, strict supervision, violent events, time bounded work, authoritarian and paramilitary aspects, high work-load and bureaucracy create stressful environments. And the levels of impact of this environment on officers are crucial in determining which officers are more likely to turn to domestic violence. Results revealed that police officers who have high level of job stress are almost 4 times more likely to commit domestic violence. Gender was found to be one of the most significant predictors. Another predictor of domestic violence was the exposure to critical incidents in daily policing. Findings suggested that the more police officers are exposed to negative events during work, the more they are likely to be violent at home.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :