Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Informal öğrenme ortamlarının çevre bilinci kazandırmasına ilişkin öğretmen görüşleri: kocaeli bilgievleri örneği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü 1, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, Kocaeli'deki Bilgievleri'nde gerçeklestirilen faaliyetlerin öğrencilere çevre bilinci kazandırmasına iliskin öğretmen görüslerini tespit etmektir. Bu amaçla, çalısmaya 2011 - 2012 eğitim öğretim yılı içerisinde Kocaeli'deki Bilgievleri'nde görev yapmakta olan 15 fen ve teknoloji öğretmeni katılmıstır. Çalısmada nitel arastırma desenlerinden fenomenolojik yaklasım kullanılmıs olup amaçlı örnekleme yolu izlenmistir. Çalısmada veri toplama aracı olarak arastırmacılar tarafından gelistirilen ve uzmanlar tarafından uygunluğu kontrol edilen açık uçlu soru formu ve yarı yapılandırılmıs görüsme tekniği kullanılmıstır. Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmistir. Arastırmaya katılan öğretmenler, öğrencilere çevre bilinci kazandırmada okul dısı öğrenme ortamlarının önemli olduğunu ve bilgievlerinde gerçeklestirilen faaliyetlerin öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarında etkili olduğunu dile getirmistir. Çevre bilincinin arttırılmasında okul ile okul dısı öğrenme ortamlarının ortak etkinlikler planlamaları ve öğretmenlerin, öğrencilerini bu tip okul dısı öğrenme ortamlarında gerçeklestirilen etkinliklere yönlendirmeleri gerektiği vurgulanmıstır. Literatürde yer alan çalısmalar incelendiğinde çevre bilinci kazandırmada formal öğrenmenin yanı sıra informal öğrenmenin de önem tasıdığı görülmektedir. Bu çalısma ile informal öğrenme ortamlarında görev yapan öğretmenlerin, bu kurumlarda gerçeklestirilen etkinliklerin çevre bilinci kazandırmaya iliskin görüsleri, literatürde yer alan çalısmalarla desteklenmektedir. Çalısmanın sonucunda öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarında okul dısı öğrenme ortamlarının önem tasıdığı ve bu tip kurumların ve bu kurumlarda gerçeklestirilen etkinliklerin sayısının artırılması gerektiği tespit edilmistir. Yürütülen arastırmanın, okul dısı öğrenme ortamları ile ilgili çalısma yürüten arastırmacılara katkı sağlayacağı düsünülmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the teachers' view about getting students be aware of awareness of environmental according to the activities in Science Houses. 15 Science and Technology teachers working in Kocaeli Science House participated to the search which has been carried out in 2011 - 2012. In this research fenomological approach has been applied. Purposeful sampling is used. Semi-structure interviews and open-ended question forms which were prepared by the researchers and checked by experts were applied as data collection tools. Content analysis method is used for data analyzing. Teachers who participated in this study emphasized the importance of out of school learning environments and also Science Houses' activities for awareness of environmental. Furthermore they added that formal and informal learning activities should be together and teachers should take students to the out of school learning environments. When the literature is examined it is seen that informal and formal leaning areas are both important for awareness of environmental. In this research views of teachers working in out of school learning environments about the activities and students' awareness of environmental are investigated according the literature. As a result of this study it is found that out of school learning environments are important for awareness of environmental and these areas and their activities should be increased. It is hoped that this research will help the investigators who want to study about out of school learning environments.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :