Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim altıncı sınıf matematik dersinde uygulanan etkinliklerin ve ölçme-değerlendirme sürecinin incelenmesi: bir durum çalışması

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
300
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, ilköğretim matematik dersi altıncı sınıf düzeyinde uygulanan etkinliklerin ve ölçme değerlendirme sürecinin incelenmesidir. Arastırmada nitel arastırma desenlerinden durum çalısması kullanılmıstır. Durum olarak bir ilköğretim matematik öğretmeninin dersleri gözlenmis, gözlemlerin sona ermesinin ardından öğretmen ve öğrencilerle yarı yapılandırılmıs görüsmeler gerçeklestirilmistir. Sınıf gözlemlerinden elde edilen bulgulara göre öğretmenin uygulama sürecinde öğretim hizmetinin niteliğini arttıran değiskenleri kullandığı, öğrencilere bilgiyi sunduğu, öğrencilerin bilgiyi kavramalarını ve kullanmalarını sağladığı ve öğretim hizmetinin niteliğini olumsuz etkileyen davranıs ve söylemlere de süreçte yer verdiği görülmüstür. Öğrencilerin ise süreç içerisinde öğrenme ve düsünme becerilerini sergilediği, öğrenme ihtiyaçlarını giderdiği ve performansa iliskin açıklama yaptığı sonucuna ulasılmıstır. Bununla birlikte uygulama sürecinde öğretmenin öğrencilere göre daha aktif olduğu belirlenmis ve alana özgü temel becerilerin kazanımında bir takım sınırlılıklar olduğu gözlenmistir. Diğer bir boyutta öğretmenin uygulama ve değerlendirme sürecinde; içeriğin yapısından, düzeninden, öğrencilerden ve eğitim ortamının fiziksel özelliklerinden kaynaklanan güçlükler yasadığı sonucuna ulasılmıstır. Öğrencilerin ise problem çözmede, problem kurmada ve cebir öğrenme alanında zorlandıkları ortaya çıkmıs, değerlendirme ürünlerini olustururken zaman problemi yasadıkları ve değerlendirme formlarında yer alan fazla soru sayısının süreçte öğrencileri zorladığı belirlenmistir. Ulasılan bu sonuçlar programın amaçlarını gerçeklestirmede öğrencilerin sürece aktif katılımını sağlamak için öğretmenlere yol gösterici nitelikte bir bilgilendirme çalısmasının gerekliliğine isaret etmektedir. Süreçte yasanan diğer güçlükler ve sınırlılıklar ise öğretim programının yapısına dayalı ve eğitim ortamına dönük bazı düzenlemelere gereksinim duyulduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to examine the process of activities and measurmentevaluation in the sixth grade math lesson. In the study that was conducted with case study that is one of the qualitative study patterns. A primary math teacher's lessons were observed, and subsequent to the observations, semi-structured interviews with the teacher and the students were performed. The data obtained from the classroom observations demonstrated that the teacher used different variables so as to increase the quality of teaching service and present the new knowledge to the students, enabled the students to understand and use this knowledge and the teacher exhibited some negative behaviours and produced some negative utterances that influenced the quality of the teaching service. The data pertinent to the students suggested that the students demonstrated learning and thinking products, fulfilled learning needs and made some explanations regarding their performance. However, during the application process it was observed that the teacher was more involved and engaged in the class than the students were and that the acquistion of basic skills specific to the subject accomodated certain limitations. Another dimension during the application and evaluation process of the teacher showed that some difficulties were experienced on account of the stucture and design of the content and physical features of the setting. It was also found that the students had difficulty solving and constructing the problem and learning algebra and that they experienced some difficulties owing to the lack of time while evaluating the process of their learning and that the excessive number of the questions in the evaluation forms caused the students to undergo hard times. The results of the study indicate that an in-service training should be held in order to raise awareness of the teachers so that the students can be more involved in the process of learning. The other difficulties and limitations show that some reformations and reorganizations related to the structure of curriculum and the teaching setting should be performed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :