Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi ve sınıf öğretmeni adaylarının demokratik eğilimleri ile sınıf yönetimi anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın temel amacı; ilkokul 1-4. sınıflarda oyun ve fiziki etkinlikler dersini verecek olan sınıf ve beden eğitimi öğretmen adaylarının, is öncesi demokratik eğilimleri ile sınıf yönetim anlayısları arasındaki iliskiyi incelemektir. Arastırmanın örneklemini 2011-2012 eğitim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Đlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim görmekte olan dördüncü sınıf öğrencileri (n=108) ile Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim görmekte olan, dördüncü sınıf öğrencileri (n=30) olusturmustur. Verilerin toplanmasında Lütfü Ilgar'ın Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği (SYBÖ) (r=0,809 ve 0,790), Akbaslı, Yelken ve Sünbül tarafından gelistirilen Demokratik Eğilim Ölçeği (DEÖ) (r=0,74) kullanılmıstır. Verilerin çözümlenmesinde ise, korelasyon, t-testi ve varyans analizi istatistiksel tekniklerinden yararlanılmıstır. Arastırma sonuçları öğretmen adaylarının demokratik eğilimleri ile sınıf yönetimi anlayısları arasında pozitif yönde bir iliskinin olduğunu göstermektedir (r=,414) Ayrıca; öğretmen adaylarının demokratik eğilimleri ile sınıf yönetimi anlayısları arasında okudukları bölüme göre anlamlı bir farklılasma olmadığı belirlenmisti

Özet İngilizce :

The main aim of this study is to determine the relevance between democracy tendencies and classroom management perceptions of preservice physical education and homeroom teachers who will teach in primary schools at 1-4 classes. The sample of the research was comprised of 4th grade students of Marmara University Atatürk Faculty Department of Primary Education and Department of Classroom Teaching (n=108) and School of Physical Education and Sport, Department of Teaching of Physical Education (n=30). In order to obtain the data Lutfu Ilgar's Classroom Management Skills Scale (r=0,809 and 0,790) and Democratic Tendency Scale which is composed by Akbaslı, Yelken and Sünbül (r=0,74) were used. Correlation, t-test and variance analysis statistical techniques were used to analyze the collected data. Researh results show that there is a significantly positive correlation between democracy tendencies and classroom management perception of the preservice teachers (r=,414). Also it is determined that there is no significant difference between democracy tendencies and classroom management perceptions according to the departments of the preservice teachers

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :