Göknur BÜYÜKKARA, Mehmet BALCI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ESKİ VE YENİ TEŞVİK DÜZENLEMELERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

AN ASSESSMENT ON PRIVATE PENSION SYSTEM’S IN TERMS OF CHANGING IN PPS’S INCENTIVE MECHANISM

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2014 - Cilt: 1 - Sayı: 1

Sayfalar: 37 - 53

Benzer Makaleler

The Leviathan Becoming a Cephalophore: Primogeniture and the Transition from Sovereignty to Governmentality

Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

James GRIFFITH

PROSES MİNERALOJİSİ: VERİ DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ-BÖLÜM II

Bilimsel Madencilik Dergisi

İlkay B. ÇELİK, N. Metin CAN

Erzurum Daphan ve Pasinler Ovası Toprak Örneklerine Suya Doygun Koşullarda Uygulanan Değişik Azotlu Gübrelerin Çeltik Bitkisinin Gelişimine, Mineral İçeriğine, Besin Maddesi Alımı ve Yıkanmasına Etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Canan KANT, Adil AYDIN, Adil AYDIN, Kenan BARİK

Türkiye’de Kurulan Serbest Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yusuf Emre DİREKÇİ, İbrahim Halil Ekşi

Makul Değer Muhasebesi ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Makul Değerin Ölçümü

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Ayten Ersoy, Serkan Çakır

Koroner Arter Hastalığı Bulunan Obez Hastalarda Adipor1, Adipor2 Ve Adipoq Genetik Varyasyonların Etkisinin İncelenmesi

Experimed

Cem Başaran, Faruk Çelik, Serdar Akgün, Osman Fazlıoğulları, Nur Gökçe Çetiner, İlhan Yaylım, Ş. Ümit Zeybek

Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Yapma ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Nimet Haşıl KORKMAZ

YENİ MUHASEBE DÜZENİNDE MALİ KÂR HESAPLAMALARI

İzmir İktisat Dergisi

Baki Riza BALCI