Süha ÇELİKKAYA, Aykut SEZGİN

KAMU HARCAMALARININ KALKINMAYA OLAN ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

THE EFFECTS OF PUBLIC EXPENDITURES ON DEVELOPMENT: CASE OF TURKEY

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2014 - Cilt: 1 - Sayı: 2

Sayfalar: 40 - 59