Fuat Duygulu, Selçuk Mıstık, Hülya Şahan, Ahmet Öztürk

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Ortopedi ve Travmatoloji: Teşhis ve Tedavide Bilinmesi ve Uygulanması Gerekenler

Teaching orthopedics and traumatology to family physicians: What should they be able to diagnose and treat?

Tıp Eğitimi Dünyası

2005 - Cilt: 18 - Sayı: 18

Sayfalar: 27 - 31

Benzer Makaleler

Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kişilerin Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi ve Beklentilerinin Tespit Edilmesi

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakan KİTAPÇI, Sevinur AVCI

AİLE SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ: SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ ÖZELLEŞTİRMENİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Özlem ÖZKAN, Aslıhan ÇATIKER

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURU YAPAN HASTALARIN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ, Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

Sağlıkta Dönüşüm Programının Aşılama Oranlarına Etkisinin ARDL Yöntemi İle İncelenmesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Pınar YALÇIN BALÇIK, Seval SELVİ SARIGÜL, Murat KONCA

BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN HASTALARIN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Melek ARDAHAN, Zeynep ARABACI, Melda Ceren SAKA

Ulusal Çeki̇rdek Eği̇ti̇m Programı Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ Prati̇ği̇ndeki̇ Sorunları Kapsıyor mu?

Tıp Eğitimi Dünyası

Aysel BAŞER, Giray KOLCU, Hatice ŞAHİN

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Ortopedi ve Travmatoloji: Teşhis ve Tedavide Bilinmesi ve Uygulanması Gerekenler

Tıp Eğitimi Dünyası

Fuat Duygulu, Selçuk Mıstık, Hülya Şahan, Ahmet Öztürk

Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Uzmanlık Sürecine Bakışları

Cukurova Medical Journal

Hamit Sırrı KETEN, Özgür ERSOY, Oğuz IŞIK, Mustafa ÇELİK, Mustafa Haki SUCAKLI, Lütfi TİYEKLİ