Ali İhsan AKGÜN

İnşaat Sözleşmelerinin Finansal Tablolarda Sunuluşuna Yönelik Kullanılan Yöntemlere Bakış

An Examination On The Methods Used In The Presentation Of Construction Contracts In Financial Reports

Muhasebe ve Finansman Dergisi

2013 - Sayı: 58

Sayfalar: 77 - 96