Harun Akkuş, Hayrettin Düzcükoğlu, Ömer Şahin

Alüminyum Bal Peteği Yapılarda Oluşan Eğilme Kuvvetlerinin Çoklu Regresyon İle İncelenmesi - Investigation Of Bending Strength With Multiple Regression In Aluminum Honeycomb Structures

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

2015 - Cilt: 11 - Sayı: 2

Sayfalar: 0 -