Nurten KARACAN–OZDEMIR, Oya YERIN GUNERI

Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yeteneklerini Yordayan Faktörler

The Factors Contribute to Career Adaptability of High-School Students

Eurasian Journal of Educational Research

2016 - Cilt: 16 - Sayı: 67

Sayfalar: 0 - 0

Benzer Makaleler

Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Benlik-Algılarının Yordanmasında Sosyodemografik Özellikler ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Yrd. Doç. Dr. İlgın GÖKLER-DANIŞMAN, Psk. Gülşah AYDIN

YAŞAM MEMNUNİYETİ VE AKADEMİK BAŞARIDA İYİMSERLİK ETKİSİ

İzmir İktisat Dergisi

Burcu Kümbül GÜLER, Hamdi EMEÇ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE ARKADAŞLARINDAN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Kıymet YEŞİLÇİÇEK, İlknur KAHRİMAN

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sosyal Destek Algılarının ve Yılmazlık Düzeylerinin İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Harun AYSEVER, Mukaddes SAKALLI DEMİROK

GENÇLERDE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN ÖZ-YETERLİLİK İNANCINA ETKİLERİ

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Üniversite Öğrencilerinin Çocukluklarına Dönük Olarak Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Reddi ile Yetişkinlikteki Psikolojik Uyumları Arasındaki İlişki

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Turgut TÜRKDOĞAN

Göçün Travmatik Etkilerini Azaltmada Sosyal Desteğin Rolü Üzerine Deneysel Bir Araştırma

Bilimname

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZCAN

Verilen Sosyal Destek Ölçeği'nin Psikometrik Özellikleri

Psikoloji Çalışmaları

Ayşenur Aktaş, H. Sertel-Berk