İsmet GÖÇER, Nur HEPKARŞI

İhracat-Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz

Relationship of Export-Growth: An Analysis with Structural Breaks

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2013 - Cilt: 1 - Sayı: 4

Sayfalar: 57 - 87

Benzer Makaleler