Yunus TAŞ, Ali Talip AKPINAR, Emre İŞÇİ

The Effects of Quality Management System on Patient Safety Culture in Hospitals

The Effects of Quality Management System on Patient Safety Culture in Hospitals

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2016 - Cilt: 4 - Sayı: 2

Sayfalar: 239 - 254

Benzer Makaleler

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE RİSKLİ GRUPLARDAN BİRİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Muhammet VARKAL, İsmail YILDIZ, Seha SAYGILI, Mehmet YILDIZ, Ayşe KILIÇ, Feyza DARENDELİLER, Fatma OĞUZ, Emin ÜNÜVAR

Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama

Mustafa MACİT, Arif Selim EREN, Mesut KARAMAN, İbrahim Enes DEMİR

ÖZEL AMAÇLI AEROBİK-VÜCUT GELİŞTİRME SALONLARININ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOĞRULTUSUNDAKİ NİTELİKLERİ

Ayşe Ebru KARAKOCA, Semiyha DOLAŞIR, Bülent SEÇKİNER, Hakan SUNAY

The Effects of Quality Management System on Patient Safety Culture in Hospitals

Yunus TAŞ, Ali Talip AKPINAR, Emre İŞÇİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK, SESSİZLİĞİN NEDENLERİ VE SONUÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Erşan ÇAKIR, Özgür UĞURLUOĞLU

ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ UYGULAMASI

Duygu ÜREK, İpek BİLGİN DEMİR, Özgür UĞURLUOĞLU

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE SSK HASTANELERİNDE GÖRECE VERİMLİLİK ANALİZİ: YÖNETİM ve ORGANİZASYON İLKELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Aslan GÜLCÜ, Hasan TUTAR

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI DUYARLILIĞI: İSTANBUL’DAKİ 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Göksel Kemal GIRGIN

Bilgi Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri Arasındaki İlişkinin AçıklanmasınA Yönelik Bir Araştırma

Güneş Açelya Sipahi - Didem ENGİNOĞLU

Farklı illerdeki sağlık çalışanlarının kadınların doğum şekli tercihlerine ilişkin görüşleri

Filiz OKUMUŞ, Kübra OYMAKÇIER EVGİN