Nusret GÖKSU, Alaeddin KOSKA, Mehri Banu ERDEM

X ve Y Kuşaklarının Çevre Dostu Ürünleri Kullanım Eğilimleri

Trends in the Use of Environmentally Friendly Products of Generations X and Y

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2017 - Cilt: 5 - Sayı: 3

Sayfalar: 109 - 122